Vagnprojekt

Det står ett antal påbörjade vagnprojekt och väntar på färdigställande. På något underligt vis har det varit roligare att bygga lok, men vagnprojekten har också fått vänta pga. brister i dokumentationen. Det har varit framför allt bilder på individer som har saknats. I varje fall så har jag bestämt mig för att ta itu med dom som går att färdigställa och då främst godsvagnarna.

Föst ut hösten 2014 blev emellertid en C3c-vagn som SJ övertog från en privatbana.

Underredet har varit klart i ett par år.

Teak-korgen byggs upp av två skikt 0,4 mm ply med mellanliggande 0,4 glas. Utvändigt kläs det hela med NE-flak och lister för fönsteromfattningarna.

Det hela limmas med cyano. Vitlim innehåller vatten vilket gör att flaken slår sig och krymper så att skarvarna syns.

Gasbelysning och ventilatorer på taket.

På spåret klar för trafik. Teak målas med Vallejo. Först brun ockra täckande som får torka ordentligt. Därefter chocolat brown utspädd som läggs på så att rinnger ner i rillorna. Lite mörkare under fönster.

Personvagnar smalspår

Smalspåriga personvagnar på  gång efter Skövdeträffen 2015. Walde etsplåtar.

Personvagn C 275. Detta  blir en avvikelse från mina principer. "Träpanelen" borde vara NE-flak och inte etsad MS.

Underredet avviker från Erik Waldes. Jag föredrar att bygga så likt originalet som det möjligt. Det kan skapa en del problem, främst i brist på dokumentation. Det är särskilt märkbart när det gäller smalspår. Många olika tillverkare och förvaltningar. Mycket ombyggda fordon. Sen är underreden nästan alltid i skugga på fotografier.

Samtidigt så är det en utmaning att med de medel som står till buds försöka reda ut alla frågetecken, och för min del blirt det viktig del i modellbyggandet. Man lär sig hela tiden.

Tryckluftsbromsar på smalspårsvagnar är dåligt dokumenterat och det verkar vara åtminstone två varianter.  Finns det någon som vet?

C3 personvagnen är bestyckad med belysning och korgen är i princip klar för målning. Underredet saknar fortfarande bromsanordningar. Det är på gång efter lite reserch. Bromsar på smalspårsvagnar har visat sig vara ganska förvillande beroende på avsaknad av standard. Det finns en antal varianter, minst 3-4 st.

Klar för avfärd.

Ännu en Walde-byggsats som legat halvfärdig i flera år i brist på inspiration och bild på förlaga. Bilder finns på den här typen där korgen är som byggsaten men där mycket annat skiljer sig. Tex. lanternin, klädsel, perrong och takutsprång. Lika bra att ge upp och bygga "färdigt".

Färdigbyggd utan märkning i princip rakt ut ur lådan, med smärre egna modifieringar och tillägg. Vagnen saknar gasbelysning och är obromsad.

 

G-vagnsprojektet smalspår

 

Så kom då de första provplåtarna i mitten av september -15. Detta projekt kommer att omfatta sex plåtar i A4-format med olika  smalspåriga G-vagnar. Med och utan bromshytt, med plattformar etc. Den första vagnen blir en vagn utan broms för provbygge. Plåten är i NS 0,35 mm.

Underredet består av en bottenplåt med etsade spår för balkarna. 5x2 och 3x1,5 mm. Tvärbalkar 3x1,5 mm som förstärks med hörnplåtar. Nitarna trycks ut från baksidan. I ändarna sitte fästen för koppel (Walde).

Underredet nästan komplett med fjäderpaket,lager och spännband.

Ventilationsgaller i olika stadier. Lamellerna träs ner i de etsade spåren. På den här plåten finns två storlekar av galler för att kunna bygga olika varianter. Det är en stor variation på G-vagnars galler.

Placering och storlek varierar och därför är vagnssidorna hela och uttagen får fräsas ut efter förebilden. Profilerna är fräst mässing. Inga nitar. De syns knappast. Hörnprofilerna är etsade och nitarna uttryckta från baksidan. Ett litet problem är att dessa blir deformerade och behöver riktas upp. Lite pyssel.

En vagnssida med den separata "överliggaren". "Plankorna" har misshandlats för att få lite ådringar.

 

Överliggana förstärks med 2x2 mm vinkel. Regnskyddet över porten är lite knepig att bocka. Den blir nog nedetsad i nästa utgåva.

En sida monterad.

Insidan.

Port med ytterram och bräder. Insida och utsida

Korgen börjar bli klar.

Underredet komplett. Notera trepunkslagringen på den ena axeln. Vagnen rullar mycket lätt. Det är synd att Erik Waldes hjul är en aning för små. De borde vara 1 mm större.

Den första G-vagnen klar. Tryckluftslangar och slutsignalhållare monteras efter målningen. Taket görs av plywood och balsa och kläs med remsor av linspapper.

Målad och vädrad. Återstår märkning.

Plåt till en G-vagn med bromshytt, skruvbroms och två plattformar.

Färdig korg och underrede. Bromsdetaljerna saknas ännu eftersom dom ligger på en separat plåt.

Senare studier av bilder visar att detta är en resgodsvagn F med tjänstekupé. Denna liksom godsutrymmet var försedda med gasbelysning. Frågan är om den även hade tryckluftsbroms.

Nästa vagn i raden är en G-finka med bromskupé. Vagnen är uppbyggd på likartat sätt som tidigare.

Korgen sammansatt.

En massa småprylar till underredet och bromsdetaljer.

Lagergafflar och bromsok på plats.

Ytterligade delar och fångjärn.

Lagerbox-fjäderpaket på plats. En Erik Walde gjutning som säljs av RG.

Allt på plats och färdig för målning.

Tre smalspåriga G-finkor. Två med bromshytt. Den i mitten är en mjölkvagn för Pellerin. Taken ska göras i plywood och balsa och kläs med linspapper. Alla dessa G-finkor är uppbyggda på samma sätt vilket gör det lämpligt för serieproduktion eftersom att när man lärt sig hur man ska bygga den första så är dom nästkommande relativt enkla. Det svåra och pilliga är bromsanordningarna som kan ta lite tid. Vagnarna blir i mitt tycke något lätta så det tillkommer lite barlast för bättre gång. Axlarna är trepunktslagrade.

Fyra nya G-vagnar och en F-vagn.

G-vagnsprojekt normalspår

En G-finka litt G1 med kort axelavstånd. Obromsad. Allt får plats på en plåt A4 med undantag av ett par delar som man klipper ut från skot. Som vanligt är det enklast att börja med sidorna och de U- och L-profiler som ska till liksom gavelluckan.

 Gavlarna bockas och långsidan förses med en L-profil för att underlätta montaget på bottenplattan. Denna har etsade spår för U-profilerna. lagergafflarna löds mot insidan. Därefter är det läge att löda fast sidorna mot bottenplattan.

Korgen är färdig. Hörnprofilerna är på plats med sina hörnförstärkningsplåtar. Fotsteg och regnskydd är sådana detaljer som man får bocka till av något i skrotlådan. På den här vagnen återstår fjäderpaket och hjulupphängning samt tryckluftskopplingar. Här slipper man och pilla med bromsar. Med andra ord en ganska lättbyggd vagn. När man håller på med den här typen av skratchbygge så lär man sig hur tex. en godsfinka är uppbyggd generellt sett eftersom konstruktionsprincipen är genomgående den samma från den här perioden. Den gamla Vagnlära är ett väldigt bra hjälpmedel och  man bygger modellen såsom originalet är byggt. I nollskalan så blir detaljer och annat mycket påtagligt och det märks när man "fuskar".

Målad. Taket  av plywood och balsa återstår.

G1-vagnen klar för drift, nästan. Fönstren ska glasas och taket limmas fast. Sedan blir det lite "vädring". G1 utan broms är ett relativt enkelt bygge och lämplig som första bygge om man vill prova nollan.

Mitt eget modellkoppel. Kroken hakar i originalkroken i den andra vagnen. Avkoppling sker över permanentmagneter i spåret via den pendlade ståltråden som lyfter koppelkroken. Kopplet är svängbart och avfjädrat.

Här syns sekvensen; kopplad - avkopplad.

En G3-vagn på gång. Byggprincipen är densamma som för G1-vagnen. Bromsplattform och slopad bromskupé. Tryckluftsbroms.

G3 nästan klr för målning.

G3:s bromsplattform. Den ursprungliga bromkupe´n hade gaveldörr och -fönster samt sidofönster. Dessa togs bort så småningom och lastutrymmet blev större. Parkeringbromsen fick bromsratten flyttad till plattformen istället.

G3 med tryckluftsbroms. Korgen har samma storlek som G1 dvs 7,0x2,8 m.

G3 Denna vagn hade ursprungligen högt placerad bromshytt som senare togs bort och ersattes med bromsplattform. Modärniserad med tryckluftsbroms, rullager och hylsbuffertar.

Det blev totalt fyra G-vagnar. Alla byggda efter egna plåtar.

 

Kylvagn litt Hs

Svenska kylvagnar i nollan är sällsynta. Här börjar bygget av litt Hs med stående träpanel. Byggprincipen följer G1-finkan. Plåten är 0,55 mm nysilver.

Taket var tänkt som en 0,55 plåt. Det går inte att handrulla en så tjock plåt. En vals hade klarat jobbet. I stället fick det bli en ny plåt 0,4 mässing. Stor skillnad.

Taket garneras med en massa detaljer. Isluckor, gångbord och ventilatorer.

Mycket letande efter lämpliga fjäderpaket resulterade i en etsplåt med fjäderblad och -svep. Enkel att bygga.

Stege.

Korgen klar för målning.

Undersidan på en obromsad G1-vagn och en bromsad Hs-vagn. Ganska stor skillnad mängden bromsdetaljer.

Kylvagn litt Hr

Taket på plats. Separat målad och limmat.

Skyltar och dekaler är under tillverkning. Annars körklar. Vikt 380 gr.

 

Nästa kylvagn är litt Hr med nitad korg. Något modärnare än Hs. Uppbyggnaden av korgen är gjord på likartat sätt som Hs men eftersom den yttre plåten är halvetsad så måste det till en förstärkning på insidan.

Korgen är sammanfogad med diverse detaljer. Här återstår handräcken, fotsteg och dörrarnas låsanordning. Sist monteras takstegen på gaveln.

Taket med isluckor och ventilatorer. Gångborden monteras efter målning.

 

Hr färdigbyggd med detaljer för diverse luckor för vädring (avfrostning) och isluckor på taket. Taket gjordes lite annorlunda mot Hs och är här monterat med presspassning och är därför avtagbart. Vagnen är tryckluftbromsad.

Tankvagn litt Q12

En plastbyggsats från numera avsomnade OSM i Tyskland. Gjutningar av räcken och andra små detaljer är ganska klumpiga och och av relativt sprött material som lätt går sönder. Sen stämmer inte allt med hur de såg ut när de kom till Sverige på 20-talet.

En av tre. Den har försetts med nya bryggor, räcken, fotsteg och i detta fall hylsbuffertar.

 

13 apr 2018