Om sidan

Sidan om lokputsaren är upplagd som ett minne över Stig Bergström som var en flitig byggare på sin modelljärnväg Junkersvik i skala 0. Via sidan Lokputsaren delade han med sig om sina byggen, han delade också med sig av sina etsplåtar och med sitt kunnande.

Jag kände inte Stig så väl själv, vi träffades några gånger på olika träffar och snackade en del om modelltåg i nollan.

Efter kontakt med familjen så fick vi möjlighet att publicera sidorna på nytt som minne över det Stig byggde och som inspiration till alla som bygger modelltåg i nollan, även andra skalor.

Sidorna har redigerats lite för att passa för en återpublicering. Möjligheter att kommentera och prenumerera är borttagna då vi inte har kontroll över de tjänster som Stig hade anlitat. I övrigt är det väldigt små ändringar gjorda, nästan inga. Bilder och dokument ligger kvar på nätet i de tjänster som Stig använde, men vi har kopior så om dessa slutar fungera så kan vi återskapa även dessa.

Sidorna ligger som en undersida till nollan.nu, vi hann inte registrera "lokputsaren.se" då någon annan hann före. Om länkar eller annat slutar fungera kan du kontakta oss via kontaktinfo på nollan.nu.