Signaler

Junkersvik har infartsignaler 3-skens som visar signalbild vid infart från öster eller väster. Dessa är förreglade med respektive första och andra växel för att visa en eller två gröna vid infart. Annars rött. Infartssignalen manövreras med vred. På bangården finns dvärgar vars signalbild visar stopp eller kör och styrs av hjälpkontakter på respektive växelmotor. Att visa "vänta stopp" hade blivit alldeles för komplicerat. Signalsysytemet är ju analogt som man kan se på kopplingsschemat.

Det finns även ett par visuella/mekaniska (gamla) signaler som är länkade till respektive växelomläggare.

kopplingsschema-signaler-junkersvik-a4.pdf

Stationen Björkfors har envingade semaforer som infartssignaler.

 
 

En gammal signalmast.

På plats vid trevägsväxeln in till lokstallet.

En signallykta.

Dvärgsignaler under uppbyggnad. 4 lysdioder kopplade med ett förmotstånd.

Signalen på plats.

Infartssemaforer till Björkfors för normalspåret och smalspåret. Dubbelsemaforen står på stationsområdet och visar genomfart på båda håll. Masterna är målade röda-vita som de var ursprungligen men ändrades till röda-gula därför att det var visuellt lättare att se vid dåligt väder.

Semaforvingarna är rörliga och skulle kunna kopplas till ett servo. Likaså är lampa installerad.

Signal vid plankorsningen.

Infartssignal till Junkersvik.

Spårspärr vid godsmagasinet.