Bygga el litt F

SJ elektrolok litt F

Om D-loket är det svenskaste av elloken så är F det vackraste. Så varför inte bygga ett. En riktig utmaning att få det att gå i snäva kurvor och växelgator. Taskiga erfarenheter från ett Brimalm F-lok i H0 som knappt klarade R 800 mm efter mycken handpåläggning. Speciellt så hade löphjulen en förmåga att hoppa ur spår. Så med de erfarenheterna i bagaget så måste detta lösas först. F-loket är ju ett ramverkslok med axlarna förskjutbara i sidled. Detta räcker inte i modell så lösningen blev att drivhjulen sitter i en boggi vridbar över axel 3 respektive 4. Löpvaggan är i sin tur ledad i framkant på respektive boggi. Detta gör att hjulbanorna kan löpa tangensiellt i kurva. För att klara boggins rörlighet är ramarna utflyttade.

Bottenplattan med urtag för hjul och motorer.

Varje drivaxel har en egen motor med påbyggd växellåda. Axlarna är fjädrade och balanserade. Löpboggin är också fjädrad. (Ett skäl till att löphjulen hoppade ur på Brimalms F är att svängarmen kortats av i förhållande till originalet, vilket får till följd att hjulbanan får svårt att följa rälen i kurva.)

För att kontrollera hur mycket axlarna behöver sidoförskjutas så ritade jag upp i datorn en spårkuva med radie 1000 mm och placerade underredet med alla hjulen på spåret. För att klara spårkurvan behövde axlarna förskjutas så mycket att de inte skulle få plats inom ramverket. Lösningen blev två separata boggier och där även löphjulen är länkade till respektive boggie.

Ramarna under uppbyggnad. Här blir lagerboxarna bara fejk. Påbyggnaderna mellan ramarna är fästen för alla bromscylindrar och -länkarmar.

Korgsidorna i avvaktan på galler. Profilen på insidan har till uppgift att staga upp korgsidan och samtidigt vara fäste för korgen mot bottenplattan.

Luftintag för kylning av motorerna. Två galler på varje sida. Dom monteras inte förrän korgen ska målas. Dom skulle också kunna monteras efter målning (limmas) eftersom gallren har en avvikande färg. Vi får se.

Fronten är lite knepig att forma till rätt kontur. Gånglisten på utsidan hjälper till. Sedan tillkommer plåtar på insidan liksom "instrumentbrädan". Baksidan till maskinrummet är kantigt och inte rundad som på D-loket.

Så här gjorde jag kupade lagerboxlock med ett svarvat anligg och ett par försiktiga slag med baksidan på en liten kulhammare.

Det är mycket som ska sitta på ramverkets sidor. Lagerboxar, fjäderpaket, sandboxar, balansarmar och fästen till balansarmarna.

Fjäderpaketen på gång.

Ramverket med det mesta monterat. Fjäderpaketen monteras efter målning.

Underredet provat med drivboggier och löpboggier.

Strömavtagare typ BBC som var original vid leveransen. En smal och elegant bygel efter Schweiziskt ursprung. Dessa byttes sedan till MK2. Skyddskåpan saknas på bilden.

Taket består mest av luckor. Kylluften för motorerna blåses ut under loket och dent enda utblåset uppåt är från transformatorkylaren. På F-loket märks det att tekniken har gått framåt jämfört med tex. D-loket så strömskenor och isolatorer är färre. Tryckuftsstyrd brytare istället för knivbrytare.

Drivboggier och tillhörande motorer är tillfälligt monterade. Allt verkar passa enligt ritningarna. Drivboggierna vrider sig runt 3:je och 4:e drivaxeln, dvs. motor 2 och 3. Hålen för motor 1 och 4 är således avlånga för att klara vridningen.

Korgen hopsatt med sidor och fronter. Dörrarna blir öppningsbara.

Korgen på plats på underredet. I maskinrummet tillkommer fästen för elektroniken samt avkopplingsmagneter och servo till strömavtagarna. Det är ju ganska gått om plats så det blir väl inga större problem.

Vikt så här långt är 1,2 kg. Sen tillkommer hjul och lite annat.

Det är märkligt när man försöker läsa in sig på F-loket så är det sida upp och sida ner om dom tre provloken. Men väldigt lite om serie loken, både första och andra serien. Detta trots att det skedde en hel del förändringar på dessa över tid. Bildmaterialet från tiden är heller inte särskilt stort med tanke att det började på 40-talet. Som modellbyggare gäller det att vara uppmärksam på detaljer så man inte blandar ihop olika epoker med olika utförande.

Taket på plats med toppstrålkastarna.

Maskinrummet med fyra motorer, avkopplingsmagneter och servo till strömavtagarna. I mitten finns två monteringsplåtar för elektroniken och en kabelränna för att få ett snyggt kablage.

Avkopplingsmagnet är en vanlig magnet för montage på anläggningen. Här är den konverterad till att passa linkaget till koppelkroken.

Korgen på plats på underredet men ska senare kompletteras med hållare på taket för isolatorer samt handräcken.

F-loket är väldigt långt vilket bidrar till den eleganta formen. Här ser man tydligt att det saknas en del detaljer på underredet, buffertar, fjäderpaket, sandrör, bromsarmar och så drivhjulen. Dessa håller Kenneth Jonsson på att svarva vilket jag är väldigt tacksam för. Även Kenneth ska bygga loket.

Så har jag fått hjulen som Kenneth har svarvat. Rena mästerverket. Det speciella utseendet som hjulen har beror på fjäderarrangemanget. Detta ska gjutas i plast.

Boggiena monterade på plats och motorer och strömupptagning kopplade till en provisorisk dekoder för provkörning.

Undersidan. Här kan man ana ett antal problem som kan uppstå. Loket har ju en väldigt lång hjulbas vilket inte lämpar sig för modelljärnväg. Sen är det väldigt mycket detaljer och snäva toleranser som kan medföra kortslutning med svängande drivboggi och löphjul.

 

Drivhjulet har en något bredare hjulring än "Finescale" norm.

Vinkelkuggarna har utväxling 1:1 och växellådan som sitter på motorn har 1:41. Hjulen är förhållandevis stora viket gör att utväxlingen kunde varit något större. Det blå som syns på tankarna isoleringstape för att förhindra kortslutning. Trots att tankarna är urfrästa så tenderar löphjulen att slå i tanksidan vid ingång i växlar. Kortslutning!

Takisolatorer finns inte att köpa. Olof Wickström ritade 3D och lade upp en batch med 25 st på Shapeways. Det räcker till ett D-lok. Bilden till vänster visar dom små rackarna inför målning. Knepigt att få färg i alla vinklarna.

Korgen är målad. Hagmans röd primer. Taket i mörkt grå Tamaya. Fönsterkarmar i grått. Här återstår strömskenorna och isolatorer på taket. Glödljus i strålkastarna och glas i fönster. Buffertar och koppel.

Underredet med alla detaljer. Dessa är statiska eftersom allt innanför ramarna är rörligt och inte kopplade till lagerboxar och annat. Sandrör, plogar och lite annat tillkommer.

F-lokets hjufjädring är lite knepig. Kan man undvika att bygga för hand underlättar. Här hjälpte  Steen Stavnshöj till med att printa ett par olika efter min förlaga. Först printade han i en trådprinter. Den vita på bilden. Där kunde man se tråden. Sen bestämde sig Steen för att köpa en ny printer för DLP teknik. Här blev det en helt annan upplösning. En mindre bearbetning måste som vanligt till. Plasten var bra att jobba med, tom. i svarven om man var försiktig. Nu har jag en master för att gjuta ett antal så att det blir rätt utseende på hjulen. Visserligen är det inte mycket som syns men man vill ju gärna få med allt. Även bromsdetaljerna.

Steen kan säkert ta på sig andra projekt för oss självbyggare.steen@ritea.se

Drivboggin på plats med löphjul. Bromsarmarna går kors och tvärs men det beror på att bromsarna är dragande med 2+2 bromscylindrar i vardera ändan. Löphjulsvaggan har försetts med profiler som begränsar utslag i sidled för att förhindra kortslutning mot tryckluftstankarna.

Drivaxlarna är nu fjädrade med 0,7 mm pianotråd och det ger en mjuk gång som svarar mot totalvikten c:a 1,5 kg.

F 695 färdigmonterad. Ett antal månader har gått åt till att programera kör- och funktionsdekoder för att få de funktioner som var tänkt från början. Mycket strul som har varit knepiga att förstå trots programmerare JMRI. Kanske ambitionerna var för högt satta.

Just nu (april 2019) står loket på spår och är körduglig med mjuk och fin gång. Återstår att fixa de funktioner som strular men det får dröja några veckor till.

15 apr 2019