Fordon

 

LOK 

 

SJ Lok litt Sb 1306

Sveriges vackraste ånglok. Därför finns det på min bana. Dessutom har jag sett det live i Nora. En upplevelse.

SJ Lok litt W 1229

Det första bygget i nollan. Det blev ganska bra med undantag av strömupptagningen som först gjordes enbart på drivhjulen. Detta räckte inte utan  kompletterades på boggien också med bra resultat.

Loket är numera totalt ombyggt med en egen framtagen etsplåt. Det var en del fel som kunde åtgärdas i samband med ombyggnaden. Men man lär sig hela tiden. Det passar bra på en liten normalspårig hemmabana eftersom det var tänkt som ett lokaltågslok. Somliga anser det vara ett fult lok men jag tycker det är charmigt.

 

 SJ Lok litt Ga 1413

Ett tjurigt bygge som har strulat under två års tid. Detta beror delvis på oerfarenhet av nollanbygge. Först var motorn för liten och koppelstängerna har krånglat. Sedan är hjulupphängningen i tendern inte bra och kommer att göras om. Loket är byggt efter en etsplåt för chassit köpt i Tyskland, vilket är en förklaring till strulet eftersom chassiet bestod av 0,5 mm plåt. Hade jag vetat då vad jag vet i dag hade det blivit bra från början. Även detta lok är numera totalt ombyggt och fungerar bra. Se nedan.

 

SJ Lok litt Ga 1413 i nytt uförande med fräst chassie i 1,5 mm plåt.

SJ Lok litt S 945

Ett "måste-lok" på en svensk bana. Det finns knappast ett svenskare ånglok än S. Min modell är från den första serien med kort panna och litet kolförråd.

  

 

BLHJ Lok nr 5

Ett lok som blev byggt eftersom jag hade de flesta delar liggande. Ett trevligt lok om än något motorsvagt. Den fick ärva den klena motorn från Ga-loket. Endast 0,22 W.

 

SJ litt E 953   Ett av våra vanligaste godstågslok som gjorde lång tjänst. Modellen är byggd med fungerande inneliggande vevstakar och kulisser.

 

SJ Rälsbuss litt Yo1

En plåt från Rimbo Grande i nollan som bara är en uppförstoring av H0-plåten. Här märker man tydligt vilken skillnad det är när det gäller detaljer och reliefer. Vagnen är breddad till normalspårmått och har försetts med lite extra detaljer, bl.a. boggierna är helt nya. Drivning sker på en axel på vardera boggien.

 

 

SJ Rälsbuss litt Y med släp

En helt skratchbyggd rälsbuss och släp. 

 

 

SJ litt Ua  90

En klar favorit när det gäller växellok. Jag har byggt två i H0. Detta bygge kom till efter det att jag startat bygget av Of. Försett med JECO´s Du-dekoder med kontaktorblixtar och ljud. Dekodern passar inte särskilt bra i detta lok p.g.a. startfördröjning ach annat.

 

 

SJ litt Of  80-81

Ett häftigt projekt som inte hör hemma på min bana, men vad gör man inte för att testa gränserna. Jag väntar på en passande bra ljuddekoder. I avvaktan på det är loket nedpackat. Korgarna är byggda i trä liksom taket. Strömavtagarna är från ENTEK.

SJ litt D 291

Det svenskaste av alla elektroloken. Utrustad med Loksound ljuddekoder (JECO) med kontaktorblixtar och alla möjliga ljud. Byggd från egna etsplåtar. 291 var det första D-loket med stålkorg som tillverkades.

SJ litt Hb

Boggilok med bra gång. En motor på varje axel.

SJ litt B 1107

Sveriges vackraste ånglok.

SJ litt J.   Ett lok med inneliggande cylindrar.

 

SJ litt Q13

Ett arbetsfordon byggt för malmbanan. På min bana används det som spårrengörare på normalspåret med roterande borstar och en "släpa" som prepareras med lite lacknfta. Borstarna drivs med en överbliven Mashimamotor (H0) och snäckväxel. Borstarna är utbytbara polertrissor från Dremel. Fungerar bra. 

 

Normalspårsfordonens koppel utgörs i dag av original skruvkoppel, vilket inte inbjuder till rangering. Ett antal tester har lett fram till en krok av 0,8 mm pianotråd höj o sänkbar som i sin tur krokar i skalakroken. Avkoppling sker med magnet. Denna modell kräver lite mer uveckling men fungerar hyfsat.

Utgångpunkten har varit alla skalaenliga detaljer på buffertplankan ska finnas. I Tyskland har Lenz´s modellkoppel på deras fordon blivit en slags defaktostandard eftersom koppet fungerar bra. Problemet för oss rättrogna är att det gräsligt ut. Stort och klumpigt och för funktionens skull är buffertplankan rensad från alla detaljer.

SJ litt S9p 3026

Smalspårlok. Spårvidd 19,8mm.

 

SJ litt Z4p 232

Smalspårlok som tjänstgör på Björkfors station. En Erik Walde-byggsats.

 

SJ litt Kp smalspårslok i SJ-drift med förhöjd hytt.

SJ litt Gp   Smalspårslok för godståg.

 

Motorvagn Yb04p smalspår. Märstabuss.

 

VAGNAR normalspår

  

 C3   f.d TJ

 

CDo14

C3d med plåtklädsel.

 

C3c  Teakklädd f.d. privatbanevagn.

Gh   Byggd i trä på ett Lenz-underrede.

G1 ooch G3

  Q12 Klorvagn med underrede från OSM.

 

  I3  Här med kollast. En byggsats från tyska OSM.

 

Is    Här med kollast.

Urspungligen en färdig  tysk modell som "bara" skulle justeras lite. Men allt utom korgen måste byggas om för att se ut som våra importerade svenska Is som köptes från Tyskland. Det är som vanligt när man börjar detaljstudera en modell så upptäcker man hela tiden avvikelser. Detta medförde för min del att hela underredet gjodes i mässing. En vagn bromsad och en obromsad. En dyrköpt erfarenhet.

 

Os och Or eller NN4 med bromskur.

 

Q12  privatägd tankvagn.

Efter en byggsats från OSM (Tyskland). I Sverige varierade utseendet något eftersom bryggor och annat modifierades och byggdes om under lång tid. Inköpta från Tyskland på 20- och 30-talet. Mina tre vagnar kommer att anpassas till sina respektive förebilder.

 

Kylvagn litt Hr med plåtkorg respektive Hs med träkorg.

VAGNAR smalspår 891 mm

smalspår. Spårvidd 19,8 mm.

 

O  smalspår Spårvidd 19,8 mm.

 

Liten G-finka som gick som Mjölkvagn på VGJ

En lite större G-finka.