Bilder

 GAMLA  bilder  

 

lokkatten1.jpg

Gamla  katten Maja (lokkatten) tar en en paus i lokstallet på den tidigare banan när den var under byggnation. Ga-loket får gått och väl plats på den gamla vändskivan motsvarande 18 meter. Den har numera minskats till 15 meter och lokstationen har därigenom fått ett något mer realistiskt utseende. Ga-loket går fortfarande att vända med nöd och näppe liksom E-loket.

 

 Nya bilder  

 Nya lysrör ger bättre ljus. Dom gamla var säkert mer än 15 år gamla. Stor skillnad på dessa bilder jämfört med tidigare. Sen har jag köpt en systemkamera som också bidrar till kvaliteten.

 

Detta är min kompis Morrgan. Alltid närvarande.

 

 En vy från södra infarten till Junkersvik med stationens lilla ställverksbyggnad.

 

 Norra änden av bangården med resandetåg väntande på avgång.

 

 En par godståg skymtar till höger. I bakgrunden Järnvägshotellet och en bensinstion.

Fabriken. Junkersviks störst arbetsplats. Ett litet godsmagasin skymtar bakom godsfinkan.

Gatuperspektiv från Järnvägsgatan. 

 Rälsbussen väntar på att tanka disel.

Lokstationen med uppställningsspår och travers för reparationer. Q13 nr 5 på ett uppställningsspår.

 

 Vändskivan 15m diameter och slaggrop.

 Järnvägsgatan

 Järnvägshotellet

 Norra delen av perrongen

 Stationshuset och telefonkiosken

 Plankorsningen över smal- och normalspåret med landsvägen som leder till Björkfors.

 

 Södra infarten till Björkfors.

 Boningshus

 Husen vid stationsområdet

 

 

Björkfors stationshus med träperrong och Yo4p på treskensspåret.

 

Y04p klar att lämna Björkfors.

Lastskjulet i Bjökfors kan ta både normal- och smalspårsvagnar med treskensspår.

Här finns också en klensmedja som även tillverkar plåtrör.

Normalspåret korsar smalspåret över en plåtbalksbro.

Junkersvik station har numera fyra elektrifierade spår.

Du 291 är klar för avgång. Väntar bara på lokbiträdet. Of 80-81 står på genomfartsspåret.

Två spår är inte elektrifierade. Det är fortfarade omfattande trafik med ånglok, både för gods-och persontrafik.

Stationsområdet sett från norr.

 

Kolgården med vattenhäst och diseltank för motorvagnarna.

 

Sugtrafo av tidig modell där tranformatorn var placerad i en murad byggnad.

Plåtbalksbron strax innan infarten till Björkfors.

Lokstallet och lastskjulet i Björkfors.