Svensk modelljärnväg i skala 0

Välkommen till min hemsida som handlar om en liten modelljärnväg i skala 0 dvs. 1:45 som utgör en liten liten del av Sverige under sent 40-tal.Var den är tänkt att ligga är en aning förvirrande för man kan inte hitta Junkersvik på GPS. Troligen är det geografiska läget någon stans i västra Sverige, men exakt var är oklart.

Jag heter Stig Bergström och har hållt på med modellbygge av och till i hela mitt liv. På senare år när pensioneringen närmade sig bestämde jag mig för att pröva på modellrallandet.

Skala 0 har nog alltid funnits med i mitt modellrallande även om det började 2003 i skala H0. Det blev ett antal anläggningar under tre till fyra år. Den första anläggningen liknade mest en bergochdalbana på Liseberg. Men skam den som ger sig. Den sista H0-anläggningen hade kunnat bli riktigt bra om jag orkat fortsätta. Men så var det där med större skala.

Skala 0 började hösten 2006.

Ett antal byggsatser i H0 hade lagt grunden för byggtekniken, så varför inte prova på att bygga ett lok i nollan. En ritning fanns ju i SJs jubileumsbok 1931  på litt W som kunde användas. Det blev efter hand ett lok med goda gångegenskaper och på den vägen är det.

Därefter var jag tvungen att bygga en anläggning i nollan. Sålunda revs den sista H0-banan och kördes på tippen, och ännu en ny bana byggdes upp omkring 2006 i nollan. Jag hade nu skaffat mig en hel del erfarenheter från alla mer eller mindre misslyckade H0-banor, när det gäller stigningar, kurvradier etc. Konceptet var en rundbana, eftersom utrymmet inte medgav något annat, med en huvudstation och en liten station med mötesspår och ett industrispår. Allt i normalspår 1435 mm.

Efter två år gjorde jag en justering av bangården på Junkersviks station. Mer spår och växlar för gods och rangering. En inte helt bra spårplan. Efter ett tag började jag fundera på att bygga in mina smalspårssektioner i en helt ny layout. Den processen tog tog drygt ett år och tidigt på våren 2012 satte jag igång med att anpassa sektionerna. Två kapades ned och ingångsspåren justerades.

Därefter började bygget av resten. Bland annat en ny station Junkersvik med normalspår. Allt byggdes i lösa sektioner utomhus på terassen för att sen skruvas ihop på plats. Alla spår är handlagda numera.

Rivningen av den gamla banan var relativt enkel. Samtliga byggnader och annat sparades och rälerna var det bara att riva upp från plastslipersen.

Anläggningen står inför en fas med detaljering av landskap och byggnader. Helst vill man att det ska vara en järnvägsmodell men utrymmet tillåter ju inte detta så jag får väl kalla anläggningen för en modelljärnväg i skala 0 så gått det går.

Jag är medlem i GMJS i Göteborg. Tyvärr är avståndet lite för stort för att kunna besöka klubben regelbundet, men några gånger per år blir det i alla fall.

Du kan följa mig på min blogg där jag lägger ut text och bilder på mina olika projekt.

För min egen del består modellrallandet huvudsakligen i att bygga modeller. De första var helt handbyggda från mässingsämnen men jag har nu helt gått över till att konstuera och etsa plåtar som grund. Jag ritar i AutoCAD och över tid har det blivit en hel del modeller. En hel del nollanbyggare har hängt på mina olika projekt så det har blivit ett 80-tal loksatser för el-och ånglok liksom smalspår som är den övervägande delen, och lika många vagnsatser.