Elektrifiering

ELEKTRIFIERING

Nu är elektrifieringen av min hemmabana på gång på allvar. Det har varit några år av funderingar och tankar kring hur det ska se ut. Planeringen har visat att det kommer att behövas c:a 40 stolpar för linje och bangård. Etsplåtar är framtagna för linjestolpar och bryggstolpar samt diverse detaljer.

 

Plåt för linjestolpar. Det blir 7 stolpar per plåt. Till höger syns hållare för isolatorer och fästplåtar.

Plåt med diverse detaljer till bryggorna samt några signaler.

Stopar under produktion. Varje stolpe består av bockade profiler (L-form) som löds ihop två och två på längden. I bakgrunden står en prototyp.

Nu i slutet på mars 2015 går arbetet vidare med bryggorna. Det är mycket detaljer som ska bearbetas och sättas ihop innan montage på bryggan. För att förenkla lödningen av balkens snedsträvor gjorde jag en enkel jigg av trälister upplimmade på ritningen. Varje brygga är individuell och måste därför ritas upp i datorn för att få alla mått att stämma.

 På en av etsplåtarna la jag in dvärgsignaler. Det blev totalt 6 st försedda med lysdioder. Dessa är kopplade till respektive växel och visar STOPP eller KÖR beroende på växelläge. Andra signalbilder hade blivit för kompliserat och hade inte fyllt någon funktion. Bangården på Junkersvik är ju inte så stor. Men det lyser och ger ett realistisk tillskott till det visuella intrycket.

 

Brygga och sugtransformator. Stolparna står på fotplåtar som ska skruvas fast i underlagsskivan.

Det går åt mycket tråd och profiler. Den långa bryggan är 500 mm och ska täcka fyra spår.

Närbild på sugtrafo. Det kommer att gå åt en hel del isolatorer innan allt är klart.

 

Linjemaster med krona för hjälpkraft samt hållare för återledning. Samtliga delar från etsplåten.

Närbild på isolatorhållarna.

 Signalmast av äldre modell som ska stå vid infarten till lokstationen.

Nästa omgång linjestolpar ska lödas ihop-

Sedan stolparena slipats rena från överflödigt tenn, så är det dags för isolatorhållarna. Hållarna är etsade med vikmarkeringar så det är inte särskilt svårt att få ihop dem. Det är bara tjatigt med så många.

Sugtransformatorn är målad och klar. Linjestolpen är också klar och försedd med isolatorer för hjälpkraft och återledning samt isolatorer för utliggarna. Två som jag fick med mig hem från GMJS. Utliggarna har jag valt att göra i MS-tråd.

Socklarna gör jag med trälister som limmas mot stolpen och utrymmet fylls med fogmassa (för klinker). Lite pilligt att få på plats. Därefter justeras formen och det hels beläggs med akrylmassa och målas i "cementfärg". Jag gjorde misstaget att måla stolparna först, vilket medförde en del målningsjustering.

 

Så kom då en första laddning (30 st) isolatorer 3D-printade av Shapeways, efter Olofs modell. De måste rengöras och målas före montering av utliggarna. Målningen blev ganska kladdig för att få in färgen på undersidan. Varje isolator måste målas individuellt.  De är förhållandevis tåliga både när det gäller lödning och bockning.

Återstår att beställa resterande 200 st.

Sugtransformator av en tidig modell där transformatorn är placerad i ett separat hus av tegel. Överdelen av trä tror jag är gjord för att kunna lyfta av och ta ut själva transformatorn den vägen. Masten är försedd med frånskiljare för de olika sektionerna. Senare så placerades ju transformatorburken på en konsol på masten men i övrigt med samma funktion.

 

En brygga klar.

Utliggarna görs av mässingstråd. 1,0  0,8 och 0,5 mm. Det går åt en himla massa tråd. Mycket mer än vad man kan tro. Dessutom inte särskilt kul jobb för det verkar just nu (sommaren 2015) inte ta slut. Dessutom har hobbyhandlaren mage att semesterstänga när materialet tar slut.

Bangården har fått upp sina bryggor.

Linjestolpar (ett 25-tal) och två sugtransformatorer är nu (nov 2015) klara för montering på banan.

13 nov 2015