Moduler

Modulfilosofi

Varför bygga moduler? Det finns ett par bra orsaker som jag kommit fram till. För det första så får man utlopp för sitt ständigt återkommande byggbehov, vilket gör det lättare att avhålla sig från att bygga om sin egen permanenta, oklanderliga hemmabana. För det andra kanske man hittar likasinnade som gör att man kan träffas och koppla ihop sina alster för långa körsträckor som man eljest inte kan hemmavid. Det tredje är att man kanske inte har utrymme hemma för en permanent bana (t.ex. i lägenheten) men då kan man plocka fram sina moduler ur garderoben och montera upp för en stunds körning. Med måtten max 530x1800 mm för en rak modul är de lagom stora att stuva in 4-5 st i en svensk standardgarderob.  Kurvmoduler är något knöligare att härbergera så här får man anpassa radier och måtten. I skala 0 krävs det lite yta för att få plats med lite spår och växlar.       Bygg mer moduler!

Filosofin med modulbyggandet är att dessa ska vara lätta att flytta och montera. Endast körström från centralenheten kopplas in med vanliga banankontakter. Moduler-Sektioner för stationer är uppbyggda av 8 mm plywood 530x1800 mm på ett ramverk av samma material med ett par förstyvande spant. Rälsen är lagd på 5 mm kork inom bangården. Smalspåret är lagt med code 100 och normalspåret code 143. I treskensspår är även smalspårsrälen code 143. Slipers är limmade på underlaget varpå räler spikats på plats. Linjemoduler är uppbyggda med en kärna av 50 mm styropoor med 4 mm plywood som limmas på "kärnan" med ändstycken (gavlar) av 12 mm ply. Banbanken är 20 mm styropoor som förses med 10 mm banvall av kork. Kurvmodulerna för smalspår är gjorda med radie 900 mm i segment om 60 gr. Kurvmodulerna för normalspår görs med radie 2000 mm.                                

Modulerna ställs på ben så att RÖK blir 1300 mm över golv. Benen monteras utan verktyg.

Samtliga växlar handmanövreras med en stötstång av pianotråd via en skjutströmbrytare som dels låser växeltungornas läge och dels växlar polaritet i hjärtstycket. Hållaren för strömbrytaren är utsågad i 12 mm ply med uttag för att i framtiden kunna montera ett RC-servo för att ställa växeln via växeldekoder. En liten nackdel med detta är att man måste vara uppmärksam på hur tågvägarna är lagda. Man har inte samma översikt som med ett bildställverk. Fördelen är dock ett minimum av installationer. Normalspårsväxlar har hela, fjädrande växeltungor medan smalspåret har ledade. En gammal skrotad adapter levererar 16 VAC och 3A till centralenheten vilket räcker länge.

Den nya modulbanan för smalspår består av 13 moduler i den största varianten, men kan även sättas samman i två olika mindre rundbanor. Läget sommaren 2013 är att hälften av smalspårsmodulerna är körklara. Planen är att allt ska vara klart till sommaren 2014. Sen kanske det blir normalspårsmoduler.

Den gamla modulen (tre sektioner) som är en liten slutstation för smalspår och genomgående normalspår är i dag inbyggd i den permanenta banan.

Bilderna här ned är från bygget av dessa tre sektioner.

 

 

modulbygge-2.jpg

Bygge på gång av de två första sektionerna. Sommaren 2010.  

 

sparmatt-1.jpg

 

   

dsc-1177.jpg

En kurvmodul för smalspår med radie 900 mm. Bredd 530 mm och vinkel 60 grader. Basen är 50 mm styrofoam som är ett ganska hårt och lätt material. Sidorna är 4 mm ply som limmas med polyuretanlim. Ändstycken av 12 mm ply. I den vänstra ändan är det öppet för bultar och ben.

dsc-1171.jpg

Banbank av 20 mm styrofoam och spillbitar som ska karvas till ett enkelt landskap.

dsc-1171.jpg

Landskapet" är grovt tillyxat och banbankens kanter ska släntas och förses med 10 mm korkbanvall.

  

Underlaget spacklas med en blandning av husfix och sanitetsgranulat. Detta ger en relativt lätt fyllning som i torkat tillstånd ger en lagom skrovlig yta för att fästa vegetationen.

 

Färdigspacklad. Nästa steg är banvall av 10 mm kork.

 

En dubbel kurvmodul 2x60 grader sammanfogad med gångjärn i ena ändan.

Ett enkelt "landskap" och bärhandtag  och lås förför att hållla ihop vid transport.

.

En liten bro.

Spåret rundar en rullstensås.

En liten station där smalspårsbanan möter den normalspåriga.

Växelgata med normal- o smalspår med treskensväxel.

 

Smalspårig vändskiva för lokstallet.

Den blivande modulbanan med smalspårsslingan. Normalspårsslingan kommer att gå utvändigt. Banan är tänkt att kunna byggas i lite olika konfigurationer beroende på lokalen.

 

Modulnorm 0n3s. En enkel och kortfattad norm för modulbyggande i skala för spårvidd 19,8 mm.

Vi några blivande modulbyggare som företrädesvis bygger smalspår (undantaget undertecknad) i skala 0 med spårvidd 19,8 mm som exakt skalaspårvidd. För att ingen ska fastna i en snårskog av olika krav på hur modulen ska se ut har vi fokuserat på de viktigaste punkterna för att kunna koppla ihop olika byggares moduler. Läs och begrunda. Vi kanske möts snart i kommande modulträffar.

 modulnorm-on3s-utgava-2.pdf

 

 vaxel-nr-6.pdf

gavel-a4.pdf